in ,

MaadamBoss | Kuli Alma

MaadamBoss – הופעה מעולה, טריפ רוק, פופ, טיול הרמוני עם לגימות קרות מבירה בחום של אוגוסט.
מופע מנימליסטי, בלי הרבה פוזה, מוזיקה נטו.
מומלץ לצאת, לקפוץ לכולי עלמא ולראות הופעה שלא כל יום רואים.

כניסה חינם.

דיווח על בעיה