Spinster Sister

פעילות אחרונה עכשיו

קצת עלינו..

הספלינטר סיסטר עושים רוק-אוונגרד גלאמי על גבול "הופעת מייצג", אפשר בהחלט להגיד שקשה להוריד את העיניים מהמופע המכושף של צמד האחיות בזמן אמת.